KONSALTİNQ

Bizim yüksək ixtisaslı məsləhətçilərimiz öz müştərilərinə biznesin aparılması məsələləri üzrə ekspertlərin tövsiyələrini və məsləhətlərini verməyə qadirdilər. Konsaltinq anlayışına təhliletmə, kompaniyanın perspektivlərini, sifarişçinin ehtiyatlarını öyrənmək, həmçinin sahənin nə dərəcədə əlverişli olması proqramı daxildir.

S.T.İ.N.Q. komandası bizim müşyərilərin layihələrinin beynəlxalq standartlara uyğun olması üçün toplanmış biliklərini və təcrübələrini istifadə edirlər. Planlaşdırmanın optimallaşması üzrə işin və layihənin enerji ehtiyatlarının istifadəsin beynəlxalq standartlara dəqiqliklə uyğun olması gələcəkdə tikinti büdcəsini optimallışdırmağa və işlək zonanın əməliyyat nəticələrinin effektivliyini artıracaq.

Biz təklif edirik:

ümumtikinti konsaltinqi;
kompaniyanın strategiyasının işlənməsi;
Innovasiyaların kompleks şəkildə tətbiqi;
müəllif nəzarəti;
tikinti yaxud developer kompaniyalar üçün optimal biznes-modelin işlənməsi;
konsaltinq yardımı;
bazarın monitorinqi;
tədqiqatlar və təhlillər;
tikinti yaxud developer kompaniyaların əməkdaşlarının öyrədilməsi və ixtisaslarının artırılması;
kompaniyanın xidmətlərinin satışı proseslərinin sıralanması və optimallaşması;
biznesin müxtəlif növlərinə, həmçinin ayrı-ayrı sahələrdə innovasiya texnologiyalarına sərmayənin qoyulması.