TEXNİKİ XİDMƏTETMƏ VƏ İNNOVASİYALAR

Bizim kompaniya təmir-tikinti işlərinin son mərhələsini tamamlamağa imkan verən təmizlik və texniki xidmət üzrə kompleks servis təklif edir.

Texniki xidmət binanın texniki istismarı prosesində təmizlik, kökləmə, qaydaya salma, xarab olmuş elementlərin dəyişdirilməsi üzrə profilaktik işlərin aparılmasını, avadanlığın və mühəndis sistemlərinin işlək vəziyyətdə saxlanılmasını təmin edir. Bizim sistem göstərilən zaman kəsiyində (gündəlik, aylıq, üçaylıq və s.) işlərin plan üzrə aparılmasını nəzərdə tutur.

Peşəkar tikintidən sonrakı qaydaya salma – çox çətin, zəhmət sevən bir işdir. Bu zaman bizim mütəxəssislər hər hansı bir sahədə ən kiçik zibili və tikinti tozunu yığışdırırlar. Bizim kompaniyada xidmətin keyfiyyəti bir neçə əsas məsələlər əsasında cəmləşir. Sahələri təmizləyərkən biz yalnız ən son texnologiyaları istifadə edirik. Bu zaman biz onların keyfiyyətinə tam zəmanət veririk, ona görə də təmizlik işlərində görwlən xidmətlər ən yüksək səviyyədə olur. Bizim yuyucu vasitələr sertifikatlaşmıdır və insan üçün tamamilə təhlükəsizdir. Təmizlik etməkdə ən vacib şərt - bu məsələyə məsuliyyətlə və düzgün yanaşmadır.

Xidmətlərin siyahısı tikilinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla artırıla bilər. İşlərin tam sadalanması obyektə baxılarkən sifarişçi ilə uzlaşdırılır. Obyektə baxış həm Bakıda, həm də Azərbaycanın bütün rayonlarında icra olunur.

BİZ AŞAĞIDA GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDİRİK:

sahənin tam yığışdırılması;
tikintidən sonrakı zibilin yığışdırılması;
sənaye alpinizmi ;
binaların ümumi təmizlənməsi üzrə fəaliyyət;
avadanlığın təcili təmiri;
kiçik zədələrin və nasazlıqların aradan qaldırılması;
yanmış elektrik lampaların əvəz olunması;
ziyansız tullantıların yığılması;
əhəmiyyətini itirmiş materialların işlənməsi;
yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrin təmizlənməsi üzrə fəaliyyət;
binaların, avadanlıqlarının dezinfeksiyası, desinseksiyası, depatizasiyası;
küçələrin süpürülməsi və qarın yığışdırılması;
landşaftın abadılaşdırılması üzrə fəaliyyət;
tikinti zibilinin yığılması və lazımi yerə aparılması;
sənaye pılesosu ilə tozun yığışdırılması;
kraska, sement, şpaklyovka və digər çirklərin təmizlənməsi;
döşəmələrin təmizlənməsi ( döşəmələrin bəzi növləri xüsusi avadanlıqlarla təmizlənə bilər);
pəncərə altlarının, qapı və pəncərələrin çərçivələrinin təmizlənməsi;
döşəmələrin və divarların yaş üsulla təmizlənməsi;
pəncərələrin yuyulması, o cümlədən sənaye alpinizm üsulu ilə;
ev təsəffərrüfatlarının muzdlu işçilərlə fəaliyyəti;
innovasiyalara sərmayə qoymaq;
innovasiya texnologiyalarının tikintidə istifadəsi;
obyektlərin innovasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi.